maandag 6 september 2010

C'est la rentrée!

La rentrée, het moment dat de scholen weer beginnen, is in Frankrijk altijd een hele happening. Vooral omdat dat moment voor vrijwel alle scholieren ieder jaar hetzelfde is, namelijk begin september, na volle twee maanden zomervakantie.

Het is niet alleen la rentrée scolaire, maar ook la rentrée littéraire. Ieder jaar lijken er in september meer nieuwe titels uit te komen, dit jaar zijn het er rond de 700! Eentje daarvan heet Mots d'excuse, les parents écrivent aux enseignants, van Patrice Romain, onderwijzer en schooldirecteur. Het is zijn persoonlijke verzameling opmerkelijke briefjes van ouders aan hem, in dertig jaar tijd. Een paar voorbeelden:
  • Ça vous ai facile de vous en prendre au plus petits, surtout que vous êtes fonctionnaire! Dans le privé, y'a lontant que les parents vous aurez viré ! (Durft u wel tegen die kleintjes, ambtenaar die u bent! Op een privéschool zou u door de ouders allang ontslagen zijn!)
  • Veuillez ne pas trop accabler mon fils pour ses mauvaises notes. Einstein n'était-il pas lui-même un piètre élève? Nul ne sait donc de que lui réserve l'avenir. Merci de votre compréhension. (Geeft u mijn zoon alstublieft niet al te veel op zijn kop voor zijn slechte cijfers. Einstein zelf bracht er op school toch ook niet veel van terecht? Dus kan niemand weten wat de toekomst voor hem in petto heeft. Bedankt voor uw begrip.)
  • Nous tenons, ma femme et moi, à vous souhaitez un joyeux Noël et une bonne année. Veuillez trouvé ci-joint un petit billet pour vos étrennes. PS: si nous le fesons pas, c’est surement pa votre ministre qui le fera! (Mijn vrouw en ik zouden u graag fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar willen wensen. Hierbij treft u een bescheiden bedrag aan als bonus. PS: als wij het niet doen, wie dan? Zeker niet uw minister!)
Behalve dat je van het lezen van dit boekje erg vrolijk en/of erg droevig wordt, kun je er ook prima je kennis van het Frans mee testen ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten