zondag 20 mei 2012

Haast

Even snel een blogberichtje, vlug vlug, ik heb maar weinig tijd namelijk. Wanneer ik zeg vlug-vlug herhaal ik het woord een keer om het effect te versterken. In het Frans kan dat ook met vite vite natuurlijk. Bijvoorbeeld:

-       Vite vite, va chercher de l’eau – vlug, vlug, haal wat water!

A la va-vite betekent ‘even snel’, met een lichte negatieve ondertoon in de zin van ‘afgeraffeld’ of ‘niet zo precies’. Bijvoorbeeld:

-       J’ai écrit mon message à la va-vite – ik heb mijn bericht even snel geschreven (impliciet: geen wonder dat er fouten in zitten of geen wonder dat ik het niet zo zorgvuldig geformuleerd heb)

-       Concentre-toi, ça ne sert à rien de faire ce test à la va-vite – concentreer je, het heeft geen zin die test even snel te doen (impliciet: en dus met een heleboel fouten).

Let er op dat de uitdrukking luidt: à la va-vite en niet à la vite-vite

woensdag 9 mei 2012

A voté!


     Moi, Président de la République ...

La France a voté. De uitkomst is duidelijk, hoewel ook weer niet overduidelijk: François Hollande wordt volgende week, 15 mei, “le nouveau roi de France”. Want vind je ook niet dat de Franse presidenten toch altijd iets van een koning blijven houden?

A voté! Dat is wat gezegd wordt op het moment dat je je stembiljet door de sleuf in de stembus schuift: heeft gestemd! Een officiële formule, als teken dat een vinkje op de lijst kan worden gezet.

Een instinker voor ons is het juiste gebruik van de termen le vote en la voix, beide belangrijk als het om verkiezingen gaat.

Le vote:
Het begint er al mee dat het le vote is, mannelijk dus, hoewel je vanwege de ‘e’ op het eind eerder aan een vrouwelijk woord zou denken.
Le vote is de stemming (het stemmen) als gebeurtenis of als recht:
-       le droit de vote
-       prendre part au vote

La voix:
La voix betekent de stem in letterlijke, maar ook in abstracte zin: je stem aan iets of iemand geven.
-       j’ai donné ma voix à François Hollande/Nicolas Sarkozy
-       votre voix n’est pas perdue

In Frankrijk wordt nu met spanning gewacht op le 3e tour. Op 10 en 17 juni vinden namelijk de parlementsverkiezingen plaats, les élections législatives. Wordt vervolgd dus …