zondag 16 september 2012

Vergeet het maar!


De meesten van ons kennen wel het werkwoord se tromper, dat ‘zich vergissen’ betekent. We gebruiken het zelfs vaak: Oh pardon, je me suis trompé, je voulais commander une tisane, pas un thé. Maar se tromper is waarschijnlijk minder bekend. Het betekent niet zozeer ‘zich niet vergissen’ (dat is ne pas se tromper, bijvoorbeeld j’en suis sûr, j’ai commandé un thé, je ne me suis pas trompé), maar zich ‘ont-vergissen’. Dat kun je natuurlijk niet zeggen, maar het is wel de kern van dit lastige woord: je ben bezig je te vergissen, maar je keert terug op het juiste pad. Je wordt wakker uit een illusie.
Se détromper wordt veel gebruikt in de uitroep détrompez-vous! In het Nederlands is dit moeilijk te vertalen, het dichtst in de buurt komt ‘vergeet het maar!’, ‘denk dat maar niet’ of ‘dan heb je het mis!’ Een paar voorbeelden:

  • Tu penses que la gauche va résoudre tous les problèmes? Détrompe-toi!
Denk je dat links alle problemen gaat oplossen? Vergeet het maar!
  • Si vous pensez que c’est un homme sans histoire, détrompez-vous!
Als u denkt dat het een man zonder verleden is, dan heeft u het mis!
  • Tu le croyais ton ami? Détrompe-toi!
Dacht je dat hij je vriend was? Dan vergis je je!
  • Vous pensez que ça ne vous arrivera jamais? Eh bien, détrompez-vous !
Denkt u dat dat u nooit zal overkomen? Nou, dan vergist u zich!

Misschien een alternatief in een gesprek met Fransen, in plaats van een onhandig: ça? tu peux l’oublier … of iets dergelijks.
 
 

1 opmerking: