vrijdag 27 januari 2012

Kleur bekennen

Over smaak valt niet te twisten, zegt men. Voor de Fransen geldt dat niet alleen voor smaak, maar ook voor kleuren: des goûts et des couleurs on ne discute pas. Behalve over wit, zou je zeggen, daar kan nou echt geen misverstand over bestaan. Blanc de peur, wit van schrik,  Blanche Neige, Sneeuwwitje,  noir sur blanc, zwart op wit en witte wijn, du vin blanc. Tot zover, tout va bien.

Maar soms is de couleur locale in Nederland en Frankrijk niet hetzelfde en moeten we kleur bekennen. Neem nou onze witte raaf, een zeldzaamheid. Voor de Fransen is het geen ‘corbeau blanc’ maar un merle blanc (een witte merel) of un loup blanc (een witte wolf).

Se prendre un blanc betekent een blauwtje lopen en wanneer je hoort il a montré patte blanche denk je vast aan ons ‘witte voetje halen’. Maar nee, montrer patte blanche betekent dat je een teken geeft dat alles in orde is. De oorsprong van de uitdrukking komt uit een fabel van de la Fontaine, wat later het sprookje van de wolf en de zeven geitjes is geworden. De wolf had zijn poot in het meel gestoken en hield die voor een gat in de deur. De geitjes dachten dat het de witte poot van hun moeder was, het vervolg ken je … Een wit voetje halen in het Frans vertalen wordt een stuk ingewikkelder: s’insinuer dans les bonnes grâces de quelqu’un.

Wanneer je in Frankrijk une nuit blanche doorbrengt, betekent het dat je je bed niet gezien hebt of dat je niet geslapen hebt. Dat kan zijn door een feestje dat tot diep in de nacht duurde, maar ook door zorgen. Deze uitdrukking komt uit de Middeleeuwen. De nacht voordat een soldaat tot ridder werd geslagen, moest hij wakend doorbrengen, in het wit gekleed.

Nog een paar witte bijzonderheden in het Frans. La victime a été tuée par l’arme blanche. Het witte wapen? Hiemee is een steekwapen bedoeld. Wittebroodsweken zijn voor pasgetrouwde Franse stellen la lune de miel (vergelijk het Engelse honeymoon) en niet les semaines de pain blanc of iets dergelijks. Tegenwoordig wordt er overigens vooral de huwelijksreis mee bedoeld. En tenslotte voor de katholieken onder ons: Witte Donderdag niet vertalen met le jeudi blanc, maar met le jeudi saint.

Ik ga dit weekend van l’or blanc in de Franse Zuidalpen genieten. Je krijgt van mij carte blanche om met nog veel meer witte voorbeelden te komen.

dinsdag 17 januari 2012

Grote mond

Het woord répondre ken je natuurlijk, het betekent 'antwoorden'. Voorbeelden:
-       een vraag beantwoorden: répondre à une question
-       wil je me alsjeblieft antwoorden!: réponds-moi, s’il te plaît!

Wat minder voor de hand ligt, is répondre in de betekenis van ‘een grote mond hebben’. Een gesprek over brutale kinderen kan bijvoorbeeld deze opmerking bevatten : Il est difficile en ce moment, il n’a que 4 ans, mais il me répond régulièrement … Wat zoveel wil zeggen als: hij is lastig op dit moment, hij is nog maar 4 jaar, maar geeft me regelmatig een grote mond.
Vreemd eigenlijk, deze betekenis van répondre. Het doet denken aan opvoedingsmethoden uit vroeger tijden, met andere omgangsvormen tussen volwassenen en kinderen. Tijden waarin kinderen niet zomaar het woord tot hun ouders konden richten, en zeker niet in kritische zin. Het wordt door mijn woordenboek Petit Robert bevestigd, dat deze betekenis van répondre verklaart met ‘se justifier lorsque le respect commande le silence.’ (zich verdedigen terwijl uit respect gezwegen zou moeten worden). Gelukkig mogen kinderen in het hedendaagse Frankrijk wel gewoon iets terugzeggen, behalve dan wanneer het brutaal is.

‘Dat kind heeft een grote mond!’ vertalen met ‘cet enfant a une grande bouche!’ gaat dus niet. Het zou betekenen dat het letterlijk een grote mond heeft. Ook wanneer je het over een volwassene hebt die een grote mond heeft, kun je répondre niet gebruiken. Is bedoeld ‘een grote mond opzetten’ (schelden, vloeken en tieren), dan is de uitdrukking il est fort en gueule op zijn plaats. We zeggen ook wel dat iemand een grote mond heeft, (dat wil zeggen veel praatjes), maar weinig daden wanneer het erop aan komt. Dan wordt de grote mond in het Frans iets in de trant van: il parle bienmais …

dinsdag 10 januari 2012

Bonnes résolutions!

Mijn goede voornemens voor 2012? Gewoon lekker doorgaan met waar ik mee bezig ben. Dat betekent onder andere dat ik dit blog weer wekelijks wil gaan vullen met nieuwe woorden, eigenaardigheden en valkuilen in de Franse taal. De Fransen hebben ook goede voornemens, ze noemen ze les bonnes résolutions. Net zoals bij waarschijnlijk de meesten onder ons staan vooraan op hun lijstje: afvallen (perdre du poids), ophouden met roken (arrêter de fumer) en gezonder leven (vivre une vie plus saine).

Een lastig woord, la résolution. Behalve het voornemen, kan het onder andere ook betekenen:
-          resolutie (besluit): une résolution des Nations unies
-          ontbinding: la résolution d’un contrat
-          oplossing: la résolution d’un problème
-          pixeldichtheid: la résolution d’une photo
-          besluit (beslissing): j’ai pris une résolution
-          omzetting: la résolution de neige en eau

Ons ‘voornemen’ kan niet altijd vertaald worden met ‘résolution’. Een paar voorbeeldjes:

Ik heb het voornemen om naar Parijs te gaan. Is niet: J’ai la résolution d’aller à Paris, maar J’ai l’intention d’aller à Paris. En van de andere kant zijn Franse intentions niet hetzelfde als onze voornemens. Zo zijn de bonnes intentions goede bedoelingen.

Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Men zou je niet begrijpen, wanneer je dit vertaalt met Félicitations pour votre mariage résolu! Je zou feliciteren met een resoluut huwelijk. Félicitations pour votre prochain mariage! is de correcte vertaling. Anders dan je misschien zou denken, betekent dit niet ‘gefeliciteerd met jullie volgende huwelijk’ (dat zou votre mariage suivant zijn). Zeg ook vooral niet iets in de trant van Félicitations à l’occasion de votre intention de mariage. Je zou dan feliciteren met de misintentie uitgesproken tijdens de plechtigheid in de kerk.

Ons besluit staat vast, we gaan naar Frankrijk verhuizen
Het is niet fout om te zeggen: Nous avons pris la résolution de déménager en France, maar je zult vaker horen: Nous avons pris la décision de …  of nous avons décidé de …  of nous nous sommes décidés de ….

Het werkwoord dat bij résolution hoort is résoudre. Het woord wordt veel gebruikt in de betekenis van oplossen. Niet alleen letterlijk van (vloei)stoffen, maar ook overdrachtelijk van problemen: résoudre un problème. Maar wanneer het probleem is opgelost, wordt meestal gesproken van la solution du problème. En tenslotte, bij solution hoort geen werkwoord soudre (dat is oud-Frans, wordt niet meer gebruikt). Soluble bestaat wel en betekent oplosbaar. Du café soluble is oploskoffie.

En zo spring ik weer als vanouds van de hak op de tak. In het Frans is dit: je passe du coq à l’âne. Het beste is natuurlijk om je aan je goede voornemens te houden, de tenir ses bonnes résolutions. Voor de korte termijn heb ik mijzelf er in ieder geval aan gehouden om uiterlijk vandaag dit stukje op mijn blog te plaatsen.